Korg Vintage Stage Piano SV-1 88 Tasten, schwarz

Hersteller: Korg

Korg Vintage Stage Piano SV-1 88 Metalic Red - Limited Edition

Hersteller: Korg

Korg Vintage Stage Piano SV-1 73 Metalic Red - Limited Edition

Hersteller: Korg